Onbekende

Onbekende is in de wiskunde de benaming van een grootheid waarvan de waarde niet bekend is, maar die wellicht berekend kan worden. Het is gebruikelijk dat de onbekende wordt aangeduid met de letter . Zijn er meer onbekenden, dan worden de letters en gebruikt.

Een voorbeeld is de onbekende in de vergelijking

.

De onbekende kan worden berekend als

.

Ook in de vergelijking

wordt de grootheid in het algemeen als onbekende opgevat. In deze vergelijking komt ook nog de grootheid voor, waarvan de waarde ook onbekend is, maar die als parameter beschouwd wordt. De oplossing van deze vergelijking wordt uitgedrukt in deze parameter:

.