Een oeloes (Russisch: улус; Jakoets: улуус; uluus) is een bestuurlijke gebiedsvorm binnen de autonome republiek Jakoetië (ook wel Republiek Sacha) in Rusland gelijkwaardig aan een gemeentelijk district. Er zijn 34 oeloesen in Jakoetië.

Het etnische woord oeloes werd in de Sovjettijd in Jakoetië synoniem gebruikt aan rayon (district) en was vanouds gebaseerd op Jakoetse stamgebieden. Voor de hervormingen van 1782 waren de meer autonome tojons is gebruik in Jakoetië, maar deze verdwenen tijdens de collectivisaties van de Sovjet-Unie. Oeloesen zijn onderverdeeld in naslegs.

In het Mongoolse Rijk werd de onderverdeling in oeloesen ook gebruikt. Voorbeelden hiervan waren de Blauwe Horde en de Witte Horde.