Een nutsspaarbank was een spaarbank die was opgericht door een departement van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. De meeste nutsspaarbanken zijn later opgegaan in de VSB Bank of in de SNS. De grootste nutsspaarbank was de Nutsspaarbank 's-Gravenhage. Het hoofdkantoor was aan de Riviervismarkt in Den Haag. In de jaren 90 van de twintigste eeuw verdwenen al deze banken.[1]

Vroegere nutsspaarbank te Eindhoven

Nutsspaarbanken vielen vaak op door hun karakteristieke architectuur, die herkenbaar blijft als de gebouwen een andere functie gekregen hebben.

Nutshuis, Den Haag

Erg kenmerkend aan de nutsspaarbank was de metalen spaarpot[2] en het spaarbankboekje.[3]