Novice

(Doorverwezen vanaf Noviciaat)
Zie artikel Voor de plaats in Texas, zie Novice (Texas).
Twee zusters in Sevilla

Een novice is iemand die voor de intrede in het klooster een proeftijd doormaakt tijdens het noviciaat.

Het canoniek recht stelt deze proeftijd verplicht voordat men tijdelijke geloften kan afleggen. Voor het noviciaat staat in principe een jaar. Behalve de proeftijd heet vaak ook het klooster waar de novicen verblijven noviciaat. Kloosterregels als de Regel van Benedictus bevatten veelal bepalingen over de gang van zaken tijdens het noviciaat.

Bij bepaalde kloosterorden wordt het noviciaat met een jaar verlengd. Voorwaarden tot toetreding zijn:

  • een minimumleeftijd van zeventien jaar,
  • de ongehuwde staat,
  • rijpheid van karakter,
  • het ontbreken van banden met andere religieuze instituten
  • en een bewijs van doop en vormsel.

De algemene gang van zaken tijdens het noviciaat is op juridisch niveau vastgelegd in de canones 641-653 van de Codex Iuris Canonici van 1983.