Samenvoegen naar Ten minste één Wikipediagebruiker vindt dat de inhoud van dit artikel ingevoegd zou moeten worden in Eenheidsvector, of dat er een duidelijkere afbakening tussen beide artikelen dient te worden gemaakt. Als de tekst wordt ingevoegd, dient dit artikel een redirect te worden (hier melden).

Een vector in een genormeerde vectorruimte heet genormeerd, als zijn norm gelijk is aan 1. "Genormaliseerd" duikt soms op als synoniem van 'genormeerd'.

Een willekeurige vector die niet de nulvector is, kan genormeerd worden door hem door zijn norm te delen:

De bij behorende genormaliseerde vector is dus .

De deelverzameling van een genormeerde vectorruimte, die gevormd wordt door de genormeerde vectoren, heet de eenheidsbol.