Normale operator

In de functionaalanalyse, een deelgebied van de wiskunde, is een normale operator op een complexe Hilbertruimte (of op gelijkwaardige wijze een C*-algebra) een continue lineaire operator

die commuteert met haar toegevoegde operator N*:

Normale operatoren zijn van belang omdat de spectraalstelling van toepassing is op normale operatoren. Heden ten dage wordt de klasse van normale operatoren goed begrepen. Voorbeelden van normale operatoren zijn