Non-remslaap

Non-remslaap (non-rapid eye movement slaap, afgekort NREM) is de collectieve benaming van slaapstadia 1 tot en met 3 waarin een geleidelijke vertraging van de hersengolven optreedt. De remslaap maakt geen deel uit van non-remslaap. Dromen komen vrijwel niet voor tijdens NREM en in tegenstelling tot de remslaap zijn de spieren niet verlamd.

SlaapfasesBewerken

NREM kent meerdere fases. Tot 2008 werden vier fases onderscheiden, daarna spreekt men van de volgende drie fases:

  • Slaapfase 1 / "Sluimer": Vindt plaats kort na het inslapen. De hoeveelheid alfagolven neemt af, terwijl de thètagolven toenemen. Wanneer iemand wordt gewekt uit deze fase, denkt hij/zij vaak dat hij/zij niet heeft geslapen en volledig bij bewustzijn is geweest. Hypnagoge schokken komen vaak voor in de overgang naar sluimer.
  • Slaapfase 2 / "Inslaap": Dromen komen vrijwel nooit voor en de ogen bewegen niet. Het is nog vrij makkelijk de slaper te ontwaken. Op het EEG zijn vaak slaapspoelen en k-complexen te zien.
  • Slaapfase 3 / "Diepe slaap": Vroeger werd er onderscheid gemaakt tussen de overgangsfase 3 (van slaapfase 2 naar 4) en slaapfase 4 waarin deltagolven de boventoon spelen. Sinds 2008 worden slaapfases 3 en 4 als één beschouwd. Van alle NREM-stadia komen dromen het vaakst voor in slaapfase 3, al zijn ze een stuk zeldzamer dan in de remslaap.

De laatste fase van de non-remslaap zijn het belangrijkst voor het biologisch herstel van het lichaam en dan met name van de hersenen zelf.[bron?]