Nithard van Luik

katholiek bisschop

Nithard was van 1038 tot 1042 de 23e bisschop van Luik.

Nithard van Luik
?-1042
bisschop van Luik
Periode 1038-1042
Voorganger Reginhard van Luik
Opvolger Waso van Luik

Leven bewerken

Nithard was de neef van de vorige bisschop Reginhard van Luik en werd in 1038 bisschop van Luik, nadat de verkozen Waso had geweigerd dit ambt op te nemen (deze werd later alsnog bisschop).

Hij stichtte in de stad Luik twee parochiekerken, namelijk de Sint-Thomaskerk en Sint-Remigiuskerk. In 1049 verkreeg hij van keizer Hendrik III het Graafschap Haspinga.

Hij overleed op 24 augustus 1042 en werd in de Sint-Lambertuskathedraal in Luik begraven.

Referenties bewerken

  • J. Chapeauville, Gesta Pontificum Leodiensium I, pp. 278-280
  • J.A. Coppens, Nieuwe beschrijving van het bisdom van 's Hertogenbosch, naar aanleiding van het Katholijk Meijerijsch Memorieboke van A. van Gils, I, 's Hertogenbosch, 1840, p. 37
  • art. Nithardus, in A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden, XIII, Haarlem, 1868, p. 270
  • A. van Gils, Katholyk Meyerysch memorieboek, behelzende de oprigting van het bisdom van 's Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch, 1819, p. 22