Nieuwsblad van Geel

Belgisch weekblad

Het Nieuwsblad van Geel is een Belgisch weekblad dat verschijnt in de regio Geel. Het is sinds 2009 het oudste nog bestaande weekblad van België, na het verdwijnen van De Eecloonaar. Het Nieuwsblad van Geel verscheen voor het eerst in 1853 en brengt vooral nieuws uit Geel en nabije omgeving. Naast actualiteit en sport heeft de krant ook veel aandacht voor lokale geschiedenis, cultuur en de man in de straat.

Geschiedenis

bewerken

Het Nieuwsblad van Gheel werd in 1853 opgericht door Turnhoutenaars, met name de gebroeders Cremers, samen met de toenmalige Geelse stadssecretaris Frans Biddeloo. De allereerste editie verscheen op 19 februari 1853. Het Nieuwsblad van Geel was van oorsprong een katholiek weekblad en zette zich af tegen het in die tijd ook in de Kempen opkomende liberalisme.

Vanaf 1864 heeft het Nieuwsblad van Geel een monopolie in de Geelse journalistieke wereld, na het verdwijnen van het liberale blad De Pachter, dat sinds 1848 verscheen. In 1875 krijgt het blad een nieuwe concurrent, namelijk het Advertentieblad van Gheel. Dit blad had een liberale inslag en trok vooral de kaart van de toen in Geel erg bekende politicus en ondernemer August Leurs. De concurrentie is hard en leidt op papier tot heel wat gebekvecht.

In 1892 wordt het Nieuwsblad van Geel overgenomen door August Biddeloo (zoon van stichter Frans), maar na zijn spoedige overlijden krijgt zijn zuster Emilia de leiding. Vanaf 1893 komt de krant in handen van de familie Rombouts. Zij zullen tot 1975 de leiding van het blad behouden.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog blijft het Nieuwsblad van Geel verschijnen, zij het in een noodeditie van twee bladzijden per editie. Tijdens de jaren dertig van de twintigste eeuw houdt het blad zich afzijdig van politieke partijen zoals het VNV. Het Nieuwsblad van Geel staat echter wel achter een aantal Vlaamse eisen. Hiertegen wordt geageerd door een anonieme briefschrijver die onder de naam Berthout politieke commentaren geeft. Deze Berthout blijkt achteraf de bekende historicus en stadsarchivaris van Antwerpen, Floris Prims, te zijn.

Het Nieuwsblad van Geel verschijnt niet van 1940 tot 1944 omwille van de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog is het Nieuwsblad van Geel Geelse marktleider omwille van het verdwijnen van vele concurrenten. In 2008 neemt MGraphics het blad over en sindsdien heeft haar redactie zich weer gevestigd in het centrum van Geel.

Vaste wekelijkse rubrieken

bewerken
  • Pas gebeurd: kort nieuws over ongevallen, inbraken, enzovoort.
  • Woar goade henne?: een interview met een toevallige voorbijganger
  • Het Geel van toen: een fotoreeks over het Geel van vroeger vergeleken met nu
  • Shot in de roo(t)s: foto's uit de oude doos over het Geelse sociale leven
  • Berichten van de burgerlijke stand: geboorten, huwelijken en overlijdens
  • FC Leeslust: een boekenrubriek
  • Plat du Jour: recensie van een Geelse eetgelegenheid
  • De staande ovulatie: recensie van een cultureel evenement
  • Honderd jaar geleden in het Nieuwsblad van Gheel: een greep uit artikels van een eeuw geleden
bewerken