Nieuwe Geschiedenis van de Yuan

boek van Ke Shaomin

De Nieuwe Geschiedenis van de Yuan of Xin Yuanshi is een boek dat de geschiedenis van de Chinese Yuan-dynastie beschrijft en de periode 1206-1369 omvat. Het werk is geschreven door Ke Shaomin (1850-1933) in de stijl van de Vierentwintig Geschiedenissen, de verzameling officiële geschiedenissen van Chinese keizerlijke dynastieën en werd in 1920 voor het eerst gepubliceerd. Het werk werd in 1921 officieel opgenomen in de canon van dynastieke geschiedenissen, maar is sindsdien door wetenschappers grotendeels genegeerd.

Nieuwe Geschiedenis van de Yuan
Naam (taalvarianten)
Vereenvoudigd 新元史
Traditioneel 新元史
Pinyin Xīn Yuánshǐ
Wade-Giles Hsin Yüan-shih

OntstaanBewerken

 
Ke Shaomin (1850-1933), samensteller van de Nieuwe geschiedenis van de Yuan.

In 1890 begon Ke Shaomin uit persoonlijke belangstelling, zonder opdracht van de overheid met het samenstellen van een geschiedenis van de Yuan-dynastie. Hij deed dit uit onvrede met de bestaande Yuanshi, de tijdens de Ming-dynastie geschreven officiële dynastieke geschiedenis. Die was onnauwkeurig, zat vol hiaten en kende vooroordelen tegen Mongolen. Hij maakte gebruik van de kritieken die historici uit de Ming- en Qingtijd hadden op het oorspronkelijke werk. De bekendste hiervan was Hu Cuizhong (胡粹中) met zijn Voortzetting van de geschiedenis van de Yuan (Yuanshi xubian, 元史續編, begin 15e eeuw). Ook het werk Yuanshi yiwen zhengbu (元史譯文證補 Vertaalde teksten als aanvullend bewijs voor de geschiedenis van de Yuan) was belangrijk. Dit boek was samengesteld door de in Duitsland geaccrediteerde diplomaat Hong Jun (洪鈞, 1839-1893) en bevatte vertalingen van Europese bronnen over de Mongoolse geschiedenis. Ke werkte vanaf 1890 aan zijn magnum opus en schreef het werk in de stijl van de officiële dynastieke geschiedenissen.

Het werk werd in Japan goed ontvangen, met name de kwaliteit van de verhandelingen werd geroemd. Daarentegen werd het werk door Chinese historici bekritiseerd. Zo stelde Liang Qichao (1873-1929) dat de keuze van de bronnen over een onderwerp willekeurig was. Documenten die onwelgevallig waren zouden door Ke Shaomin zonder verdere uitleg zijn weggelaten. Ke rechtvaardigde later zijn keuzes in zijn Bewijskrachtige verwijzingen voor de Nieuwe geschiedenis van de Yuan (Xin Yuanshi kaozheng, 新元史考證). Een deel raakte verloren, de overgebleven verwijzingen zijn in 1935 postuum gepubliceerd.

Desondanks verklaarde president Xu Shichang (徐世昌, president 1918-1922) in 1921 officieel dat het boek als 25e geschiedenis was opgenomen in de canon van dynastieke geschiedenissen. Hoewel deze status formeel nooit werd herroepen, is het werk sindsdien door wetenschappers nagenoeg genegeerd. Na de val van de Qing-dynastie en het uitroepen van de Republiek China was er nauwelijks nog belangstelling voor de wijze waarop bronnen volgens de officiële orthodoxe geschiedschrijving van het Keizerrijk werden bewerkt. Het werk werd dan ook niet opgenomen in de gezaghebbende reeks 25 dynastieke geschiedenissen zoals die is uitgegeven door 'Zhonghua shuju (中華書局) te Peking. Hetzelfde geldt voor het voor computer toegankelijk gemaakte 'Chinese Text Retrieval System' (Scripta Sinica) van de 'Academia Sinica' te Taipei (Taiwan). Dit in tegenstelling tot het eveneens aan het begin van de 20e eeuw verschenen Ontwerp voor een geschiedenis van de Qing, een poging om de traditie van de officiële dynastieke geschiedenissen voort te zetten door de geschiedenis van de Qing-dynastie samen te stellen.

SamenstellingBewerken

De Xin yuanshi bevat 257 juan. Ke Shaomin volgde de structuur van de Hanshu:

dynastieke
geschiedenis
benji
(annalen)
biao
(tabellen)
zhi
(verhandelingen)
liezhuan
(biografieën)
Totaal aantal
juan
Xin yuanshu 26 7 70 154 257

AnnalenBewerken

Benji (本紀, annalen), 26 juan. Keizerlijke biografieën in strikt annalistische vorm die een chronologisch overzicht bieden van de belangrijkste gebeurtenissen, bezien vanuit het keizerlijke hof. De keizers staan vermeld onder hun tempelnaam. Yesun Timur Khan (1323-1328) kreeg van zijn opvolger geen tempelnaam en staat onder zijn postume naam vermeld. Er zijn geen annalen van Tolui Khan (1228) en het kindkeizertje Arigaba (1328).

Nr Titel Vertaling Opmerkingen
1 xuji (序紀) optekeningen vooraf dynastieke voorouders
2-3 Taizu benji (太祖本紀) annalen van Taizu Dzjengis Khan, 1206-1227.
4 Taizong benji (太宗本紀) annalen van Taizong Ögedei Khan, 1229-1241.
5 Dingzong benji (定宗本紀) annalen van Dingzong Güyük Khan, 1246-1248.
6 Xianzongbenji (憲宗本紀) annalen van Xianzong Möngke Khan, 1251-1259.
7-12 Shizu benji (世祖本紀) annalen van Shizu Koeblai Khan, 1260-1294.
13-14 Chengzong benji (成宗本紀) annalen van Chengzong Temür Khan, 1294-1307.
15 Wuzong benji (武宗本紀) annalen van Wuzong Külüq Khan, 1307-1311.
16-17 Renzong benji (仁宗本紀) annalen van Renzong Buyantu Khan, 1311-1320.
18 Yingzong benji (英宗本紀) annalen van Yingzong Suddhipala (Gegeen Khan), 1320-1323.
19 Taiding di benji (泰定帝本紀) annalen van keizer Taiding Yesun Timur Khan (Jinzong), 1323-1328.
20 Mingzong benji (明宗本紀) annalen van Mingzong Qutugku Khan (Qoshila), 1329.
21 Wenzong benji (文宗本紀) annalen van Wenzong Toqa Timur (Tugh Temür) , 1328-1329, 1329-1332.
22 Ningzong benji (寧宗本紀) annalen van Ningzong Irinchinbal (Rinchinbal Khan), 1332.
23-25 Huizong benji (本紀本紀) annalen van Huizong Toghan Timur (Toghon Temür), 1333-1370.
26 Zhaozong benji (昭宗本紀) annalen van Zhaozong Biligtü Khan (Biligtü Khan Ayushiridara), 1370-1378.

TabellenBewerken

Biao (表, tabellen), 7 juan. Tabellarische overzichten van belangrijke personen.

Nr Titel Vertaling Opmerkingen
27 zongshi shibiao (宗室世表) afstammingstabel van de keizerlijke dynastie
28-29 shizu biao (氏族表) tabellen over de Mongoolse adel
30 sangong biao (三公表) tabellen over de Drie Hertogen de drie hoogste functionarissen van het rijk
31 zaixiang nianbiao (宰相年表) jaartabellen met de hoogste raadsadviseurs
32-33 xinsheng zaixiang nianbiao (行省宰相年表) jaartabellen met de hoogste provinciale raadsadviseurs

VerhandelingenBewerken

Zhi (志, verhandelingen), 70 juan. Elke verhandeling beschrijft een gebied van staatsbemoeienis.

Nr Titel Vertaling Opmerkingen
34-40 li zhi (曆志) verhandelingen over de kalender
41-42 tianwen zhi (天文志) verhandelingen over astronomie
43-45 wuxing zhi (五行志) verhandelingen over de vijf fasen de vijf elementen
46-51 dili zhi (地理志) verhandelingen over politieke geografie
52-54 hequ zhi (河渠志) verhandelingen over waterwerken
55-63 baiguan zhi (百官志) verhandelingen over de honderd functionarissen de regeringsfuncties
64-67 xuanju zhi (選舉志) verhandelingen over keuze en benoeming van hoffunctionarissen ambtenarenexamens
68-80 shihuo zhi (食貨志) verhandelingen over voedsel en gebruiksartikelen
81-90 li zhi (禮志) verhandelingen over (hof)rituelen
91-94 yue zhi (樂志) verhandelingen over (hof)muziek
95-97 yufu zhi (輿服志) verhandelingen over vervoersmiddelen en hofkleding
98-101 bing zhi (兵志) verhandelingen over militaire zaken
102-103 xingfa zhi (刑法志) verhandelingen over strafwetgeving

Exemplarische overleveringenBewerken

Zhuan (傳, exemplarische overleveringen, vaak aangeduid als biografieën), 154 juan. Biografieën van belangrijke personen. De biografie beperkte zich tot het beschrijven van gebeurtenissen die het exemplarische karakter van de betreffende persoon duidelijk moesten maken. In een hoofdstuk kunnen ook twee of meer personen worden behandeld, als zij tot hetzelfde type persoon behoren. De laatste hoofdstukken beschrijven de betrekkingen tussen China en de verschillende buurvolkeren.

Nr Titel Vertaling Opmerkingen
104 houfei liezhuan (后妃列傳) biografieën van keizerlijke gemalinnen
105-114 liezu zhuzi (烈祖諸子) biografieën van leden van de keizerlijke familie
115-228 talrijke individuele biografieën
229 xunli liezhuan (循吏列傳) biografieën van welwillende beambten
230-233 zhongyi liezhuan (忠義列傳) biografieën van personen die loyaliteit hebben getoond
234-236 rulin liezhuan (儒林列傳) biografieën van Confucianistische geleerden
237-238 wenyuan liezhuan (文苑列傳) biografieën van literaten
239-240 duxin liezhuan (篤行列傳) biografieën van oprechte personen
241 yiyi liezhuan (隱逸列傳) biografieën van personen die in afzondering hebben geleefd
242 fangji liezhuan (方技列傳) biografieën van waarzeggers
243 shilao liezhuan (釋老列傳) biografieën van boeddhistische en taoïstische meesters
244-246 lienü zhuan (列女傳) biografieën van voortreffelijke vrouwen
247 huanzhe liezhuan (宦者列傳) biografieën van eunuchen
248 yunnan huguang sichuan deng chu man yi (雲南湖廣四川等處蠻夷) biografieën van barbaren uit Yunnan, Huguang, Sichuan enzovoorts bedoeld zijn de inwoners van het voormalige zuidelijk Song-rijk
249-257 waiguo (外國) buitenland

Chinese tekstBewerken

Xin Yuanshi is niet opgenomen in de prestigieuze reeks dynastieke geschiedenissen die is uitgegeven door Zhonghua te Peking. De meest recente uitgave:

  • 柯劭忞, 新元史 (257卷), 天津市 (天津古籍出版社) 1998 (Ke Shaomin, Xin Yuanshi (257 yuan), Tianjin Shi (Tianjin gu ji chu ban she), 1998).

LiteratuurBewerken

  • Klik hier voor een overzicht van de Nieuwe geschiedenis van de Yuan door Ulrich Theobald.
  • Hsi-yuan Chen, 'Last chapter unfinished. The making of the official Qing History and the crisis of Traditional Chinese Historiography', in: Historiography East and West, 2 (2004), pp. 173-204. Klik hier voor een pdf-bestand van dit artikel.
Beschrijft op pp. 195-196 zijdelings de geschiedenis van de 'Xin Yuanshi'.
  Originele werken van of over dit onderwerp zijn te vinden op de pagina 新元史 (Xin Yuanshi - Nieuwe Geschiedenis van de Yuan) op Wikisource.