Nieuwe Aanleg (plantage)

plantage in Suriname

De Nieuwe Aanleg was een koffieplantage aan de Nickerie in het district Nickerie in Suriname.

De plantage lag stroomafwaarts naast de plantage L'Espérance en stroomopwaarts naast Standvastigheid. De plantage had een oppervlakte van 1.000 akkers en stond lang in de boeken als Lot 10 en 11.

De Nieuwe Aanleg was in het bezit van “het Huis van Negotie Fa. Charbon en Zoon” dat gevestigd was in Amsterdam. Deze plantage was daarmee de enige in Nickerie waar het absenteïsme een rol speelde. De familie Charbon was afkomstig uit het Zwitserse Treytorrens en vestigde zich omstreeks 1750 in Amsterdam.

De familie bezat plantages in Berbice en later in Suriname. Zij bezaten ook de plantages Krappahoek, Hamburg en L'Espérance. In 1857 werd de firma ook genoemd als administrateur in Europa van Providence, Waterloo en Hazard. Al deze plantages waren eigendom van de erfgenamen van James Balfour.