Niet-negatief getal

getal groter dan of gelijk aan het getal 0

Een niet-negatief getal is een getal groter dan of gelijk aan het getal 0. De niet-negatieve getallen uitgezonderd het getal 0 worden de positieve getallen genoemd. Het getal 0 is positief noch negatief.

In de context van complexe getallen impliceert het niet-negatief zijn van een getal dat het getal reëel is. Alle kwadraatgetallen zijn niet-negatieve getallen.