Niemandsland (enclave)

enclave

Niemandsland was de naam van een perceel ten zuiden van het Nederlandse Ulicoten. Het perceel ligt midden in de weiden en bosjes aan de Withagen.

Bij de grensbepalingen in 1843 werd bepaald, dat op een later tijdstip zou bepaald worden bij wie dit perceel hoorde; bij het Nederlandse Baarle-Nassau of het Belgische Baarle-Hertog. Het perceel kreeg toen de naam Niemandsland. Het perceel was sinds mensenheugenis in gebruik bij een Nederlandse boer.

Op het moment dat op 31 oktober 1995 de enclavegrenzen opgewaardeerd werden tot rijksgrenzen verdween het stukje niemandsland en werd het een enclave behorend tot Baarle-Hertog. België is hiermee 0,2632 hectare groter geworden, Baarle is een merkwaardigheid armer. Het is sindsdien de kleinste exclave van België. Het enclavenummer is H22.[1]