Voor de Deense supermarkt, zie Netto (Deense supermarkt). Voor de Duitse supermarkt, zie Netto (Duitse supermarkt).

Netto is de gemeten hoeveelheid (gewicht, grootte) van iets met de aftrek van dat wat niet nuttig is of niet meer nuttig is.

  • het nettogewicht: het feitelijke gewicht, dus zonder de verpakking
  • het netto-oppervlak: de feitelijk te gebruiken grootte (bij gebouwen: het nettowoonoppervlak, dus zonder de gang, de wc, schuur enz.; bij bouwland: zonder de ruimte die wordt ingenomen door sloten en teeltvrije zones)
  • het nettoloon: dat wat men uitbetaald krijgt, dus met aftrek van belastingen en premies (nettoloon wordt ook wel schoon of wit loon genoemd)

UitlekgewichtBewerken

Sommige producten worden bewaard in een vloeistof (water, pekel, azijn of olie), zoals bonen in blik. Het nettogewicht hiervan is dan het product zonder de vloeistof. Men noemt dit wel het uitlekgewicht.

Zie ookBewerken