Nederlandse Federatie van Christelijke Muziekbonden

De Nederlandse Federatie van Christelijke Muziekbonden (NFCM) is, naast de KNMO, een belangenorganisatie voor blaas- en slagwerkmuziek. Ze is onder andere aangesloten bij de European Brass Band Association, gevestigd in Zwitserland, en de Union Européenne des Musiciens die haar zetel heeft in Luxemburg-Stad.

Het doel van de NFCM is het bevorderen van de amateur-muziekbeoefening en daaraan verwante vormen van amateur-kunstbeoefening.

De NFCM en haar bonden zijn christelijke organisaties. Dit wil zeggen dat zij de Bijbel erkennen als Gods Woord en deze hanteren als richtsnoer bij de uitoefening van hun taken.

Externe linksBewerken