Nederlands Rundvee Syndicaat

organisatie uit Nederland

Het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat is de organisatie die het Nederlands Rundvee Stamboek en het Fries Rundvee Stamboek beheert.

Polygoonjournaal uit 1969. Stierenkeuring van Fries stamboekvee in de Frieslandhal te Leeuwarden.

Het NRS heeft de taak om alle mogelijke informatie omtrent het rasvee te registreren. Dit betreft onder andere de afstamming, de bevruchtingen (onder andere KI), de exterieure kenmerken (de 'tekening' van de koe), de melkproductie en overige kenmerken.

De rassenBewerken

Bij de invoering van het Nederlands Rundvee Stamboek (1874) en het Fries Rundvee Stamboek (1879) werd gekozen voor drie rundveerassen: de zwartbonte Fries Hollands, de roodbonte MRIJ en de blaarkop. In 1908 hebben de drie typische Nederlandse rundveerassen een Nederlands Rundvee Certificaat gekregen. Andere dieren als witrikken, valen en baggerbonten werden niet erkend en stieren met een andere kleurslag dan de drie eerst genoemden mochten niet meer worden gehouden. Sinds deze periode vindt verschraling in diversiteit van Nederlandse Runderrassen plaats. Het is onduidelijk, waarom bij het oprichten van het stamboek gekozen is voor slechts drie runderrassen.