Nederlands Klassiek Verbond

Het Nederlands Klassiek Verbond (afgekort NKV) is een vereniging ter promotie van de klassieke oudheid. De vereniging richt zich hierbij niet alleen op de cultuurgeschiedenis van de klassieke oudheid, maar ook op archeologie, oudheidreceptie en taalkunde. De vereniging is momenteel actief in Nederland en België. Zij is statutair gevestigd te Utrecht.

Nederlands Klassiek Verbond
Geschiedenis
Opgericht 1938
Structuur
Voorzitter Jet van Gelder
Werkgebied De Nederlandstalige wereldgemeenschap; afdelingen in Nederland, België en Rome
Plaats Utrecht
Type ANBI
Doel Promotie van de klassieke oudheid
Aantal leden 2.800
Media
Website http://www.nederlandsklassiekverbond.nl/

ActiviteitenBewerken

Het NKV is de grootste vereniging op het gebied van de klassieke oudheid in het Nederlandse taalgebied. De vereniging beoogt de verspreiding van kennis van de klassieke oudheid in al haar facetten. Zij probeert dit doel te verwezenlijken door middel van leeskringen, lezingen, excursies, studentendagen en andere activiteiten. Daarnaast geeft het NKV vijfmaal per jaar het tijdschrift Hermeneus uit, en eenmaal per jaar de Imago-kalender; in beide publicaties zijn bijdragen te vinden van bekende Nederlandse classici. Voorts verleent het NKV (financiële) steun aan door studenten en scholen georganiseerde activiteiten, zoals toneelopvoeringen.

Klassieke OlympiadenBewerken

Samen met de Vereniging Classici Nederland en de vereniging Vrienden van het Gymnasium organiseert het NKV de Klassieke Olympiaden. Deze jaarlijks terugkerende wedstrijden nodigen jongeren en volwassenen uit om hun vertaalkunsten tot maximale ontplooiing te laten komen. Voor jongeren worden er op locaties vertaalwedstrijden in Latijn en Grieks georganiseerd. Voor volwassenen worden er een opgave Latijn en een opgave Grieks beschikbaar gesteld die vervolgens kunnen worden ingezonden.

HomerusprijsBewerken

Sinds 2010 reikt het NKV jaarlijks de (NKV-)Homerusprijs uit voor het beste Nederlandstalige oudheidboek. De prijsuitreiking vindt ieder jaar tijdens de Week van de Klassieken plaats in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. De volgende auteurs en boeken hebben de Homerusprijs gewonnen:

Jaar Winnaar Boek Overige nominaties
2010 René Veenman (†) De klassieke traditie in de Lage Landen
2011 Jona Lendering en Arjen Bosman De rand van het Rijk. De Romeinen en de Lage Landen
2012 Jeanine De Landtsheer Desiderius Erasmus: Spreekwoorden (Adagia)
2013 Jan-Maarten Bremer en Ton Kessels Aristoteles: Politica
2014 Daan den Hengst Ammianus Marcellinus. Julianus, de laatste heidense keizer
2015 Christian Laes Beperkt? Gehandicapten in het Romeinse Rijk
2016 Toon van Houdt Mietjes, monsters en barbaren. Hoe we de klassieke oudheid gebruiken om onszelf te begrijpen
2017 Patrick Lateur Homeros: Odyssee. Een zwerver komt thuis Jan Bloemendal, Latijn. Cultuurgeschiedenis van een wereldtaal; David Rijser, Een telkens nieuwe oudheid, of hoe Tiberius in New Jersey belandde
2018 Arjen van Veelen Aantekeningen over het verplaatsen van obelisken Piet Gerbrandy en Casper de Jonge, Aristoteles: Poëtica; Karl Enenkel & Koen Ottenheym, Oudheid als ambitie. De zoektocht naar een passend verleden 1400-1700
2019 Leonard Rutgers De klassieke wereld in 52 ontdekkingen Vincent Hunink en Jona Lendering, Het visioen van Constantijn; Inger Kuin, Leven met de goden
2020 Piet Gerbrandy Boëthius. Troost in filosofie Marcel Hulspas, Uit de diepten van de hel; Dorothee Olthof en Martine Teunissen, De laatste trends uit het oude Rome
2021 Wim Jurg Onder dezelfde sterren, De laatste heidense senator en zijn christelijke vrienden Alexander van de Bunt, Wee de overwonnenen. Germanen, Kelten en Romeinen in de Lage Landen; Jona Lendering, Bedrieglijk echt. Oude papyri en moderne controverses

HomeruslezingBewerken

Sinds 2018 wordt aansluitend aan de uitreiking van de Homerusprijs de Homeruslezing gehouden. De afgelopen jaren werd deze lezing gegeven door:

Externe linksBewerken