Hoofdmenu openen

Bij de verdeling van Duitsland in grote natuurlijke regio's wordt rekening gehouden met in de eerste plaats de geomorfologische, geologische, hydrologische en bodemkundige criteria om het land te verdelen in grote, fysieke eenheden met een gemeenschappelijke geografische basis. Politieke grenzen spelen geen rol in deze, afgezien van de vaststelling van de nationale grens.

De volgende lijst toont de verdeling van Duitsland in haar grote natuurlijke regio's zoals geclassificeerd volgens de Federale Dienst voor Natuurbescherming (Bundesamt für Naturschutz) (BfN) in 1994, die de regio's genummerd heeft van D01 tot en met D73. De lijst loopt grotendeels parallel met de vorige indeling van de grote regionale eenheden, genummerd 01 t/m 90, door Meynen[1], maar in sommige gevallen zijn twee tot vier oude regionale eenheden vervangen door een nieuwe, terwijl de oude Noord- en Oostzee-regio is gesplitst in vier nieuwe.

Naast een verdeling van Duitsland in natuurlijke gewesten, hebben de federale autoriteiten ook een verdeling gemaakt naar zogenaamde 'landschappen' (Landschaftsräume), die meer is gebaseerd op het menselijk gebruik van de verschillende regio's. Deze indeling geeft duidelijk andere grenzen.

De belangrijkste natuurlijke gebieden van Duitsland volgens de BfNBewerken

Duitsland kan worden onderverdeeld in 3 grote geografische regio's: de Noord-Duitse Laagvlakte, de Centrale hooglanden en de Alpen die ieder ruwweg van west naar oost door het land lopen[2].

De indeling van BfN heeft zeven grote afdelingen en 73 natuurlijke regio's. De zeven grote afdelingen zijn: de Noordoost-Duitse Laagvlakte, de Noordwest-Duitse Laagvlakte, de West-Centrale Hooglanden, de Centraal-Oostelijke Hooglanden, de Zuid-Duitse steile rotswanden en het Alpine Voorland, en als zevende de Noord- en de Oostzee.

De 73 BfN natuurlijke regio's worden hieronder in numerieke volgorde opgesomd. De oude nummering staat tussen haakjes achter de naam. Wanneer verschillende oude regionale eenheden zijn gegroepeerd in een nieuwe regio, zijn de oude eenheden onder hun nieuwe naam en hun regionale locatie binnen het nieuwe gebied gegeven.

Noordoost-Duitse LaagvlakteBewerken

Noordwest-Duitse LaagvlakteBewerken

West-Centrale middelgebergtenBewerken

Centraal-Oostelijke middelgebergtenBewerken

Zuid-Duitse vlakten en middelgebergtenBewerken

Alpine VoorlandBewerken

Noordzee en OostzeeBewerken

Zie ookBewerken

Externe linksBewerken