Natuurkunde van A tot Z

Wikimedia-lijst
A-Z-lijst
Dit is een van-A-tot-Z-lijst van op Wikipedia aanwezige artikelen die iets te maken hebben met dit onderwerp. Als u een artikel aantreft dat hier ook thuishoort maar nog niet op deze lijst staat, dan mag u dit vrijelijk toevoegen. Het is echter niet de bedoeling om hier links naar ontbrekende artikelen te plaatsen.

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Zie ookBewerken

 
Een elektrische stroom I produceert een magnetisch veld B

Verwante overzichten zijn:

ABewerken

Absorptie - Adhesie - Adsorptie - Aerodynamica - Algemene gaswet - Algemene relativiteitstheorie - Amplitude - Anammox - Antizwaartekracht - Atoom - Atoommodel van Bohr - Azeotroop - Azimut

BBewerken

Ballistiek - Ballon - Behoudswet - Bellenvat - Bevochtigen - Beweging - Biofysica - Bouwfysica - Brownse beweging (natuurkunde)

CBewerken

Calorimetrie - Coherent - Cohesie - Compton-effect - Concentratie - Constant - Constante van Stefan-Boltzmann - Continuüm - Continuümmechanica - Convergentie - Corioliseffect - Cryogeen - Cyclotronstraling

DBewerken

DPAD - Dampdruk - Deeltje - Deeltjesfysica - Deeltjessnelheid - Deeltjesversneller - Demping - Diffusie - Diffusiecoëfficiënt - Dimensie - Divergentie - Diëlektricum - Dopplereffect - Dosislimiet - Drukkingspunt - Dynamica

EBewerken

ER/MR vloeistoffen - Eenparig versnelde beweging - Einsteinring - Elektriciteit - Elektrische geleidbaarheid - Elektrische stroom - Elektrische stroomdichtheid - Elektrodialyse - Elektrodynamica - Elektromagnetisch veld - Elektromagnetisme - Elektron - Elektronendiffractie - Elektronvolt - Elementair deeltje - Emissie - Energie - Errorfunctie - Evenwicht - Exciton - Experimentele natuurkunde - Extensieve grootheid

FBewerken

Faradayconstante - Fase - Faseaansnijding - Faseverschuiving - Fasor - Foton - Fotonisch kristal - Frequentiemodulatie - Frequentiespectrum - Fundamentele natuurkracht - Fysische chemie

GBewerken

 
Golfvorm van gedempte trilling

G-kracht - Galileo Galilei - Galileithermometer - Gas - Gasontlading - Geofysica - Constante van Avogadro - Gewicht - Gewichtloosheid - Gloeien - Golfgetal - Golfvorm - Gravitatieconstante - Graviton - Grondtoestand

HBewerken

Halfgeleider - Hall-effect - Herleidingsfactor - Hertz - Higgsboson - Hydrostatische druk

IBewerken

IJskristal - Illuminantie - Implosie - Impuls - Impulsmoment - Inertiaalstelsel - Intensieve grootheid - Intensiteit - Interferentie - International Linear Collider - Ion - Ionenwisselaar - Ionisatie

JBewerken

Joule-effect - JTU

KBewerken

Kelvin - Kettingreactie - Klassieke natuurkunde - Kooi van Faraday - Kooktraject - Kosmologie - Kracht - Kwantumgetal - Kwantummechanica

LBewerken

Laplace-operator - Large Hadron Collider - Leidenfrost-effect - Lenzenformule - Lichtsnelheid - Lichtstroom - Lijst van natuurkundigen - Logaritmische afname - Londonkracht - Lorentztransformatie - Lumen - Luminantie - Luminescentie - Lux - Luchtdruk

MBewerken

Maagdenburgse halve bollen - Magneetschakelaar - Massa - Materiaalkunde - Materie - Maxwell-Boltzmann-verdeling - Medium - Meissner-effect - Metrologie - Micromechanica - MiniGrail - Moleculair orbitaal - Molecuulfysica

NBewerken

Natuurkunde - Natuurkundige constante - Natuurkundige eenheid - Natuurkundige grootheden en eenheden - Natuurkundige grootheid - Neper - Neutronenreflector - Neutronium - Nevelvat - Niet-ideale oplossing - Niets - Nipkowschijf - Nobelprijs voor de Natuurkunde - Normaalkracht - NTU - Nuldoorgang - Nulpuntsenergie - Nutatie

OBewerken

Omgekeerde osmose - Omloopbaan - Ontaarding - Ontbranding - Oppervlaktekracht - Optisch instrument - Osmose

PBewerken

Parallel universum - Paramagnetisme - Pariteit - Periode - Periodiek systeem - Plasma - Plasmafysica

QBewerken

Quarks

RBewerken

Radiogolf - Reflectie - Relativiteitstheorie Reologie - Rotatie - Ruimtetijd - Recycling

SBewerken

Schrödingervergelijking - Scintillatie (natuurkunde) - Slinger - Slinger van Foucault - Speciale relativiteitstheorie - Staande golf - Subatomair deeltje - Superfluïditeit - Superpartner - Sfermion

TBewerken

Temperatuurcoëfficiënt - Thermodynamica - Traagheid - Tyndall-effect

UBewerken

VBewerken

Valversnelling - Vanderwaalskrachten - Vanderwaalsstraal - Vastestoffysica - Vergelijking van Clausius-Clapeyron - Virtuele arbeid

WBewerken

Weerstandscoëfficiënt - Wet van Archimedes - Wetten van Maxwell - Wetten van Newton - Wet - Wrijving

XBewerken

YBewerken

ZBewerken

Zelfremmendheid - Zwaartekracht - Zwaartepunt

  Zie de categorie Physics van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.