Natriumsulfide

chemische verbinding

Natriumsulfide (Na2S) is het sulfide van natrium. De stof komt voor als witte tot gele, hygroscopische kristallen met een kenmerkende geur, die goed oplosbaar zijn in water. Dit zout kan voorkomen als een anhydraat (Na2S), als een pentahydraat (Na2S · 5 H2O) of als een nonahydraat (Na2S · 9 H2O).

Natriumsulfide
Structuurformule en molecuulmodel
Eenheidscel van natriumsulfide
Natriumsulfide
Algemeen
Molecuulformule Na2S
IUPAC-naam natriumsulfide
Molmassa 78,04453856 g/mol
SMILES
[Na+].[Na+].[S-2]
InChI
1S/2Na.S/q2*+1;-2
CAS-nummer 1313-82-2
EG-nummer 215-211-5
PubChem 14804
Wikidata Q407510
Beschrijving Witte tot gele kristallen
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
CorrosiefToxischMilieugevaarlijk
Gevaar
H-zinnen H290 - H301 - H314 - H400
EUH-zinnen geen
P-zinnen P273 - P280 - P301+P310 - P305+P351+P338 - P310
Hygroscopisch? ja
Opslag Gescheiden van zuren en oxiderende stoffen. In een goed verluchte ruimte bewaren. Droog opslaan.
EG-Index-nummer 016-009-00-8
VN-nummer 1385
ADR-klasse Gevarenklasse 4.2
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vast
Kleur wit-geel
Dichtheid (anhydraat) 1,856 g/cm³
(nonahydraat) 1,43 g/cm³
Smeltpunt (anhydraat) 1176 °C
(nonahydraat) 50 °C
Zelfontbrandings- temperatuur > 480 °C
Oplosbaarheid in water (bij 20°C) 186 g/L
(bij 50°C) 390 g/L
Goed oplosbaar in water
Slecht oplosbaar in ethanol
Onoplosbaar in di-ethylether
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Synthese bewerken

Natriumsulfide wordt industrieel bereid door een carbothermische reductie van natriumsulfaat:[1]

 

In een laboratorium kan het watervrije zout worden gevormd door een reductie van zwavel met natrium in een ammoniakoplossing:

 

Toepassingen bewerken

Natriumsulfide kent toepassingen in de leerlooierij als ontharingsmiddel, in de mijnbouw bij ertsflotatie, in de organische chemie als reductor en in de fotografie als vloeistof voor zwart-witfoto's om ze sepia te maken.

Toxicologie en veiligheid bewerken

Natriumsulfide ontleedt bij verbranding, bij contact met zuren of water, met vorming van giftige en corrosieve gassen, die ook het brandgevaar verhogen. De oplossing in water is een corrosieve sterke base en ze reageert hevig met zuren onder vorming van het giftige gas waterstofsulfide. Natriumsulfide reageert hevig met oxiderende stoffen.

Natriumsulfide is corrosief voor de ogen, de huid en de luchtwegen. Aanraking met de huid kan ontstekingen en brandwonden veroorzaken.

Externe links bewerken