Natriumbromide

chemische verbinding

Natriumbromide (NaBr), ook bekend onder de commerciële naam Sedoneural, is een natriumzout van bromide. De stof komt voor als een wit, kristallijn poeder, dat goed oplosbaar is in water en methanol. Dit zout is een grote bron van bromide-ionen.

Natriumbromide
Structuurformule en molecuulmodel
Roosterstructuur van natriumbromide
Natriumbromide-kristallen
Algemeen
Molecuulformule NaBr
IUPAC-naam natriumbromide
Molmassa 102,8937693 g/mol
CAS-nummer 7647-15-6
PubChem 253881
Beschrijving Wit poeder
Vergelijkbaar met kaliumbromide
LD50 (ratten) 3500 mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vast
Kleur wit
Dichtheid 3,21 g/cm³
Smeltpunt 747 °C
Kookpunt 1396 °C
Vlampunt 800 °C
Dampdruk (bij 806°C) 130 Pa
Oplosbaarheid in water (bij 20°C) 733 g/L
(bij 50°C) 1160 g/L
Goed oplosbaar in water, methanol
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Synthese bewerken

Natriumbromide wordt bereid uit een neutralisatiereactie van natriumhydroxide en waterstofbromide:

 

Toepassingen bewerken

Natriumbromide werd aan het einde van de 19de en aan het begin van de 20ste eeuw gebruikt als anti-epilepticum en sedativum. Nu wordt het nog steeds gebruikt als slaapmiddel. Ook in de fotografie wordt natriumbromide gebruikt.

Toxicologie en veiligheid bewerken

De stof is irriterend voor de ogen, de huid en de luchtwegen. Inhalering van de stof kan een negatieve invloed uitoefenen op het centraal zenuwstelsel, de hersenen en de ogen.

Externe links bewerken