National Rifle Association

organisatie uit Verenigde Staten van Amerika

De National Rifle Association, opgericht in New York in 1871, is een Amerikaanse belangenorganisatie die zich van oorsprong inzette voor scherpschutterskunst voor militairen en meer recentelijk voor het recht van burgers om vuurwapens te mogen bezitten. Als gevolg van haar grote ledenaantal en sterke lobby is de NRA een invloedrijke en machtige organisatie in de Verenigde Staten.

Het hoofdkwartier van de NRA in Fairfax, Virginia, VS
Dana Loesch, woordvoerster van de National Rifle Association

Voorstanders zien de NRA als een beschermer van burgervrijheden. Ook worden wapens noodzakelijk geacht om zich te kunnen beschermen tegen wapendragende kwaadwilligen. Tegenstanders zien de NRA als een belangenorganisatie voor wapenfabrikanten, maar ook als grote tegenstander van wapenbeperkende wetgeving, door hen noodzakelijk geacht, om het groot aantal vuurwapenslachtoffers te beperken.

De NRA bestrijdt elke vorm van 'gun control' (registratie, verklaring goed gedrag, controle geestesgesteldheid van wapenbezitter, het soort vuurwapen). Elke politicus krijgt jaarlijks een vragenlijst en wordt beoordeeld op stemgedrag. Niet alleen de voorstanders van wapenbezit krijgen geld en steun, maar er wordt ook strategische steun gegeven aan tegenkandidaten van een voorstander van wapenbeperking. De NRA werpt zich op als verdediger van het Tweede amendement van de grondwet van de Verenigde Staten, dat burgers het recht geeft op het 'houden en dragen' van wapens, vooral sinds het Amerikaanse Hooggerechtshof dat in de zaak District of Columbia v. Heller in 2008 tot een grondwettelijk recht verklaarde.

Anno 2016 heeft de NRA naar eigen zeggen ongeveer 5 miljoen leden, maar het merendeel van de inkomsten van de NRA komt uit donaties van wapenfabrikanten.

De organisatie houdt jaarlijks een conventie op een centraal gelegen locatie in de Verenigde Staten. Het meerdaagse evenement wordt bijgewoond door 70.000 tot 100.000 bezoekers. De conventie van 2012 was in St. Louis, Missouri. In 2013 had de 'Annual Meeting' plaats in Houston, Texas en in 2014 was het de beurt aan Indianapolis, Indiana.

Ook niet-Amerikanen kunnen lid worden van de organisatie. De NRA heeft een duizendtal leden in Europa, onder wie enkele in Nederland.