Nationaal Park Nieuw Land

nationaal park in Flevoland, Nederland

Nationaal Park Nieuw Land is een nationaal park in de Nederlandse provincie Flevoland. Een klein deel van het het nationaal park ligt in de Flevopolder, maar ruim driekwart bestaat uit water. Het park is in zijn geheel bijna 29.000 hectare groot.

Nationaal Park Nieuw Land
Natuurgebied
Nationaal Park Nieuw Land (Nederland)
Nationaal Park Nieuw Land
Situering
Land Vlag van Nederland Nederland
Locatie Vlag Flevoland Flevoland
Coördinaten 52° 30′ NB, 5° 20′ OL
Informatie
Oppervlakte 289 km²
Opgericht 2018
Bezoekers 900.000 (in 2019)
Foto's
Begrenzing nationaal park
Een boom op de voormalige zeebodem

GeschiedenisBewerken

De rijksoverheid heeft in 2015 besloten om het stelsel nationale parken te vernieuwen en uit te breiden. Dit leidde tot de zogenaamde Nationale Parken nieuwe stijl. Deze moeten voldoen aan vier eisen. Ze moeten groot zijn en samenhang vertonen. Ze moeten kernen van waardevolle natuur herbergen, maar ook landschappelijke of cultuurhistorische waarde hebben. Ze moeten aantrekkelijk en iconisch zijn en zo Nederlandse en buitenlandse bezoekers aanspreken. Tenslotte kennen ze een eigen identiteit, die bewoners, instellingen en ondernemers herkennen. 'Nieuw land' is het eerste nationale park nieuwe stijl. Het omvat onder meer de Oostvaardersplassen die al eerder genomineerd waren voor de status van nationaal park en het nieuw gecreëerde gebied Marker Wadden. Hier werden aan toegevoegd de Lepelaarplassen, het Trintelzand aan de Houtribdijk en een deel van het Markermeer.[1]

EcosysteemBewerken

Het architectenbureau Mecanoo heeft een ontwikkelingsvisie en masterplan voor dit nationaal park gemaakt, in opdracht van de gemeentes Almere en Lelystad, de provincie Flevoland, Flevo-landschap, Waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten. In dit Masterplan 2018-2019 wordt uitgewerkt hoe het gebied tot het jaar 2040 zich geleidelijk kan ontwikkelen tot één aaneengesloten park. Volgens de plannen moet het een "robuust" en "veerkrachtig" ecosysteem worden. Daartoe worden de vier natuurkernen vergroot en de verbindingen ertussen verbeterd. Voorgesteld wordt om eilanden, slenken, natte graslanden en watergangen aan te leggen. Onder meer vogels kunnen dan in sommige delen van het park foerageren en in andere delen rusten of hun jongen groot brengen.

BelevingswaardeBewerken

Ook moet het gebied volgens het Masterplan meer 'beleefbaar' worden. Dat betekent dat bezoekers het gemakkelijker moeten kunnen bereiken, met de fiets, per kano, te voet of met een elektrische terreinauto. De bestaande stopplekken op de Oostvaardersdijk, de Houtribdijk en de Knardijk worden volgens het plan "de belvedères van Nieuw Land".[2]
Het gebied kan volgens de plannenmakers jaarlijks twee miljoen bezoekers trekken.[3]