Nationaal Landschap Hoeksche Waard

landelijk zeekleigebied in de Nederlandse provincie Zuid-Holland

Nationaal Landschap Hoeksche Waard is een landelijk zeekleigebied in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het is in 2006 in de Nota Ruimte van de Rijksoverheid aangewezen als Nationaal Landschap (26790 ha groot). Het is een van 20 nationale landschappen. Het gebied, ingeklemd tussen het rivierdeltagebied en de verstedelijkte Randstad bij Rotterdam, kreeg deze status dankzij bijzondere kwaliteiten als de openheid van het gebied, het polderpatroon en het reliëf in de vorm van kreken en dijken. Het open landschap wordt enerzijds gekenmerkt door het patroon van polders omzoomd door smalle dijken met beplanting en soms lintbebouwing en anderzijds door de restanten van kreken met kreekruggen en veenresten met een onregelmatige strookverkaveling in het Oudeland van Strijen.

Ligging Hoeksche Waard

OntstaanBewerken

Het eiland de Hoeksche Waard ontstond na de Sint-Elisabethsvloed van 1421 en werd tussen 1437 en 1653 bedijkt. De Sint Anthoniepolder (1358) is van eerdere datum en ook het eiland Korendijk bestond al, maar deze werd in 1439 opnieuw drooggelegd. Na 1653 werden nog wat gorzen langs het Haringvliet en het Hollandsch Diep bedijkt. De laatste 200 jaar is aan de omvang van het eiland niet veel meer veranderd.[1]

De Hoeksche Waard wordt omringd door de volgende watergangen: het Spui, dit ligt ten westen en is de scheiding met de eilanden Voorne en Putten, de Oude Maas is in het noorden de scheiding met IJsselmonde, aan de oost zijde ligt de Dordtse Kil, de scheiding met het Eiland van Dordrecht en in het zuiden ligt het Haringvliet en het Hollandsch Diep.[2]

Het Nationaal Landschap Hoeksche Waard valt, evenals het eiland Tiengemeten dat in het Haringvliet ligt, gemeentelijk onder de gemeente Hoeksche Waard.

PoldersBewerken

De Hoeksche Waard bestaat uit ca 60 polders. Er zijn een vijftal ringpolders; de Sint Anthoniepolder (1357), de Munnikenpolder (1411), de Heinenoordse polder (1437), de polder Oud Korendijk (1439), en de polder Oud-Piershil (1524). Alle andere polders zijn op deze oude polders aangehaakt. De Eendrachtspolder uit 1653 was de laatste grote polder die werd bedijkt. In de eeuwen daarna werden alleen nog smalle stroken land ingepolderd, voornamelijk langs het Haringvliet en het Hollandsch Diep. Bijna alle dijken zijn nog aanwezig in het landschap van de Hoeksche Waard.

Een aantal jaartallen van inpoldering:

  • polder Oud Korendijk (1439)
  • polder Oud-Piershil (1524)
  • polder Het Westmaas Nieuwland (1539)
  • Nieuw-Cromstrijense polder (1602)
  • polder Klein-Zuid-Beijerland (1615)
  • Numanspolder (1642)

Nationaal landschapBewerken

De status van nationaal landschap geeft het gebied bescherming tegen het steeds verder oprukken van verstedelijking zoals die onder meer te zien is in de nabije Randstad. De Hoeksche Waard vormt geen onderdeel van het bundelingsgebied van de Zuidvleugel van de Randstad, het gebied is daarom geen zoekruimte voor de verstedelijkingsbehoefte. Grootschalige verstedelijking is hiermee, los van de exacte begrenzing van het nationale landschap, uitgesloten. De vestiging van een bovenregionaal bedrijventerrein in de Hoeksche Waard en de aanleg van het zuidtracé van autosnelweg A4 zijn echter nog steeds mogelijk.

RecreatieBewerken

De Hoeksche Waard kent vele natuurgebieden en bezienswaardigheden. De ANWB geeft verschillende fiets en wandelroutes in de Hoeksche Waard uit, drie daarvan zijn bewegwijzerd: Binnenmaasroute, Land van Strijenroute en Beijerlandroute. Ook het VVV heeft verschillende fiets en wandelroutes, waarvan een aantal via het fietsknooppuntensysteem is bewegwijzerd. Het RIHW heeft 10 routes uitgezet, in lengte variërend van 6 tot 75 km. De markering bestaat uit geel/rode stickers.

Woonplaatsen in de Hoeksche WaardBewerken

Goudswaard - 's-Gravendeel - Heinenoord - Klaaswaal - Maasdam - Mijnsheerenland - Nieuw-Beijerland - Numansdorp - Oud-Beijerland - Piershil - Puttershoek - Westmaas - Strijen - Strijensas - Zuid-Beijerland

Externe linksBewerken