NDFF Verspreidingsatlas

NDFF Verspreidingsatlas is een website met informatie over verschillende flora[1] en fauna in Nederland. De site houdt per soort informatie en foto's bij en maakt verspreidingskaarten van gevalideerde gegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna. De totaal zijn ruim 22.000 soorten via het webportaal opvraagbaar (anno 2022).

De inhoud wordt verzorgd door meerdere soortenorganisaties, namelijk:

Externe link bewerken