NAVO-spellingsalfabet

internationaal standaard spelalfabet

Het NAVO-spellingsalfabet, NAVO-alfabet, ICAO-alfabet of International Radiotelephony Spelling Alphabet is een spelalfabet. De functie van een spelalfabet is om belangrijke delen van gesproken boodschappen foutloos te kunnen spellen en verstaan, ook bij slechtere radio- of telefoonverbindingen, en ook als gesprekspartners niet dezelfde tongval of hetzelfde dialect hebben. Het NAVO-alfabet maakt het zelfs mogelijk om gesproken boodschappen uit te wisselen tussen mensen die niet dezelfde uitspraak hebben, bijvoorbeeld omdat ze elkaars taal slecht of niet spreken.[1] Het NAVO-alfabet heeft niet alleen woorden voor letters, maar ook voor cijfers.

Het is geen fonetisch alfabet, ook al wordt het wel zo genoemd.[2] Het doel van het alfabet is niet dat de letter- en cijferwoorden door iedereen op exact dezelfde manier uitgesproken worden. Het doel gaat niet verder dan het voorkomen van verwarring over de gespelde letters en cijfers.[1]

Ontwikkeling

bewerken

Na de Tweede Wereldoorlog ontstond behoefte aan standaardisatie van internationale spelalfabetten. De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) en de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) waren daarbij de voornaamste belanghebbenden. De 'N' was de laatste letter waarover men het eens werd. Ten koste van 'Nectar' werd het 'November'. Vanaf 1 maart 1956 is deze standaard van kracht.[3]

Gebruik

bewerken

Het NAVO-spelalfabet is niet alleen in gebruik bij de NAVO en de ICAO, maar ook bij de Internationale Telecommunicatie-unie (ITU), de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), en in Nederland bijvoorbeeld bij ProRail en bij de Nederlandse Spoorwegen.[4][5] De politie en beveiligings- en bewakingsbedrijven maken vaak gebruik van dit alfabet. Buiten deze sectoren worden ook andere spelalfabetten gebruikt, zoals het Nederlands telefoonalfabet.

Letters

bewerken

In de onderstaande tabel staan de letters en het woord waarmee ze worden aangeduid, en de aanwijzing voor de uitspraak.

Letter Woord Aanwijzingen voor de uitspraak
IPA[6] Engelse herspelling[7]
A Alfa ˈalfa al-fah
B Bravo ˈbravo brah-voh
C Charlie ˈtʃali of ˈʃali char-lee
D Delta ˈdɛlta dell-tah
E Echo ˈɛko eck-oh
F Foxtrot ˈfɔkstrɔt foks-trot
G Golf ˈɡɔlf golf
H Hotel hoˈtɛl hoh-tel
I India ˈɪndia in-dee-ah
J Juliett ˈdʒuliˈɛt jew-lee-ett
K Kilo ˈkilo key-loh
L Lima ˈlima lee-mah
M Mike ˈmai̯k mike
N November noˈvɛmba no-vem-ber
O Oscar ˈɔska oss-cah
P Papa paˈpa pah-pah
Q Quebec keˈbɛk keh-beck
R Romeo ˈromio row-me-oh
S Sierra siˈɛra see-air-rah
T Tango ˈtaŋɡo tang-go
U Uniform ˈjunifɔm of ˈunifɔm you-nee-form
V Victor ˈvɪkta vic-tah
W Whiskey ˈwɪski wiss-key
X X-Ray ˈɛksrei̯ ecks-ray
Y Yankee ˈjaŋki yang-key
Z Zulu ˈzulu zoo-loo

Cijfers

bewerken

In deze tabel de cijfers en het woord waarmee ze worden aangeduid, en de aanwijzing voor de uitspraak van de NAVO.[7] Getallen worden cijfer na cijfer uitgesproken, zoals het getal ‘35’ dat men uitspreekt als ‘tree fife’ en niet als ‘thirty five’.

Cijfer Woord Uitspraak
(Franse
herspelling)[8]
(Engelse
herspelling)[7]
1 One ouann wun
2 Two tou too
3 Three tri tree
4 Four fo eur fow-er
5 Five fa ïf [sic] fife
6 Six siks six
7 Seven sèv n sev-en
8 Eight eït ait
9 Nine naï neu nin-er
0 Zero zi ro zee-ro

Voorbeelden uitspraak

bewerken
  • Wikipedia = wiss-key   in-dee-ah   key-loh   in-dee-ah   pah-pah   eck-oh   dell-tah   in-dee-ah   al-fah
  • 19LV0967 = wun   nin-er   lee-mah   vic-tah   zee-ro   nin-er   six   sev-en
bewerken
  • (en) NATO phonetic alphabet, codes and signals, NAVO