Een mulat is een persoon geboren uit een blanke (in Zuid-Amerika vaak Spaanse of Portugese maar ook Franse, Engelse of Nederlandse) ouder en een zwarte ouder.

Het onderschrift van dit 18de-eeuwse schilderij van de Nieuw-Spaanse schilder Miguel Cabrera luidt: "Uit een zwarte en een Spaanse komt een mulat voort".

Als vrouwelijke variant komt ook het woord mulattin voor. Een bekende roman over een mulattin is La Mulâtresse Solitude (1972) van André Schwarz-Bart, in 2002 in het Nederlands vertaald door Eveline van Hemert onder de titel Mulattin Solitude

Het woord is een verbastering van het Spaanse mulatto. De etymologische oorsprong van "mulatto" is onbekend, maar het zou een afgeleide kunnen zijn van het Latijnse woord voor muilezel: mulus, wat letterlijk bastaard betekent. Volgens een andere theorie ligt de oorsprong in het Arabische "muwallad", een term waarmee men een persoon van gemengde afkomst aanduidde in de tijd van de Moren (zie ook Muladi).

Zie ookBewerken