Motiliteit

Motiliteit is het vermogen van een eencellig of eenvoudig meercellig organisme om op eigen kracht energie om te zetten in arbeid. Het begrip wordt bovendien gebruikt voor een aantal processen in meercellige organismen die leiden tot beweging, zoals de motiliteit van het zweepstaartje van spermacellen en van de trilharen van eukaryote cellen (gezamenlijk bekend als undulipodia). Kort door de bocht kan gesteld worden dat een organisme motiel is als het zelfstandig kan bewegen. Een ander gebruik van het begrip is het vermogen van een organisme tot het verplaatsen van voedsel door het lichaam, zoals peristaltiek.

Waar mobiliteit duidt op het in beweging zijn (ongeacht de oorzaak), is motiliteit een vermogen tot bewegen. Lijnrecht tegenover motiliteit staat sessiliteit. Een organisme is sessiel als het niet zelfstandig kan bewegen.