Hoofdmenu openen

Mooie Paal

streek in Friesland, Nederland

Mooie Paal (Fries: Moaije Peal) is een streek in de Nederlandse provincie Friesland.

De kleine grensstreek ligt op de grens van Minnertsga en Sint Jacobiparochie. Het is ontstaan op de grens van het nieuwe land (het Bildt) en het oude land (Barradeel, Hennaarderadeel, Baarderadeel, Franekerdeel en Menaldumadeel).

Het is genoemd naar de grenspaal die er stond. Rond 1700 werd deze paal aangeduid op een kaart. Het gebied heette echter toen nog Bolkezijl, naar een spuisluis die er was gelegen. Tot in de twintigste eeuw was dat de naam voor het gebied, dat soms ook als een buurtschap wordt beschouwd. Het tramstation van Minnertsga was er gevestigd met een kleine busgarage. Het was ook een eindpunt van een buslijn, die Mooie Paal was geheten. Het tramstation is nadat het werd gesloten het busstation geworden. Sindsdien is het gebiedje Mooie Paal gaan heten.

In 2005 is er een nieuwe grenspaal geplaatst, met tekst en uitleg erbij, neergezet wegens het 500-jarig bestaan van het Bildt.