Montesquieu Instituut

Het Montesquieu Instituut is een multidisciplinair instituut op het snijvlak van democratie, politiek en parlementaire besluitvorming in Nederland en Europa. Dit instituut werkt samen met andere wetenschappelijke instellingen en streeft er naar om de beschikbare kennis op deze terreinen tijdig en hanteerbaar onder het bereik te brengen van politici, bestuurders, ambtenaren, wetenschappers en belangstellende burgers.

Het instituut is genoemd naar Charles Montesquieu (1689-1755) een Franse filosoof die de Trias Politica (spreiding van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht) heeft ontwikkeld. Het instituut fungeert als een denktank over het functioneren van het parlementaire systeem in Europa. Hiervoor bieden ze een feitelijke en digitale ontmoetingsplaats. Speerpunten van het onderzoek zijn zowel de procedures en processen als de inhoudelijke beleidsontwikkeling. Het streven is om de opgedane kennis tijdig over te dragen aan de samenleving, onder meer door het organiseren van verschillende evenementen (zoals lezingen, debatten en symposia) en de maandelijkse nieuwsbrief De Hofvijver.

Het Montesquieu Instituut is een samenwerkingsverband van vijf verschillende partners, die nauw samenwerken aan de diverse onderzoeks-, onderwijs- en valorisatie activiteiten van het instituut. De partners zijn:

Op 9 mei 2007 hebben minister Plasterk en toenmalige burgemeester Deetman in Den Haag het Montesquieu Instituut geopend.

Het idee tot de oprichting van het instituut stamt uit november 2005, toen de drie universitaire instituten in Nederland die zich expliciet richten op de politieke geschiedenis in het algemeen en op die van het Nederlandse parlement en de Nederlandse politieke partijen in het bijzonder, gestimuleerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de toenmalige voorzitter van de VSNU, Ed d'Hondt, een samenwerkingsconvenant sloten.

Onderzoek binnen het instituut richt zich op de geschiedenis en kenmerken van parlement en andere politieke instellingen in Nederland en de Europese Unie. Voor deze onderzoeken wordt samengewerkt door deskundigen van verschillende vakgebieden zoals geschiedenis, rechten, politicologie en bestuurskunde. Door het internationale karakter wordt het onderzoek in een internationaal-vergelijkend perspectief geplaatst. Vooraanstaande onderzoekers van Nederlandse en buitenlandse afkomst dragen bij aan de onderzoeken.

Onder de vlag van het Montequieu Instituut worden onder meer boeken, columns en bundels uitgebracht over verscheidene actuele thema’s. Ook vinden er regelmatig bijeenkomsten plaats zoals Film & Debat, Politiek Café en Haagsch College Het instituut heeft een simulatie van het Europees Parlement ontwikkeld voor Europese scholieren uit de hoogste klassen van het Voortgezet Onderwijs, die daardoor ervaring kunnen opdoen met grensoverschrijdende problemen. De laatste jaren nemen circa 2.000 scholieren mee aan dit project. Het Montesquieu Instituut is gevestigd aan de Lange Voorhout in Den Haag.

Externe linkBewerken