Molluscicide

Een molluscicide is een chemisch bestrijdingsmiddel tegen weekdieren, in het bijzonder slakken en naaktslakken, in de land- en tuinbouw. Tot de mollusciciden behoren: