Molenstichting Súdwest-Fryslân

windmolenstichting in Nederland

De Molenstichting Súdwest-Fryslân (v.h. Molenstichting Nijefurd) is een molenstichting die zich inzet voor het in stand houden van negen windmolens in de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. De vrijwillig molenaars aangesloten bij de molenstichting laten de molens met enige regelmaat draaien en malen wanneer de weersomstandigheden dit toelaten.


De stichting heeft de volgende authentieke windmolens in eigendom:


Daarnaast bezit de stichting drie windmotoren:


En een tjasker: