Hoofdmenu openen
Drakenfontein met mogelijk de Moerasdraak

Moerasdraak was de bijnaam van 's-Hertogenbosch tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De naam kreeg de stad omdat ze onneembaar werd geacht vanwege haar ligging bij tussen moerasgebieden.[1] 's-Hertogenbosch ligt lager dan de omliggende gebieden, waardoor meerdere waterlopen als de Dommel en de Aa er bijeen komen. Hierdoor ontstonden ook de moerasgronden rondom de stad, zoals Het Bossche Broek en de Moerputten.

Maurits van Nassau, de latere prins van Oranje, had in 1601 en in 1603 gepoogd de stad in te nemen, maar door het moeras rondom de stad mislukte dit. Prins Frederik Hendrik van Oranje slaagde er wel in om bij het Beleg van 1629 de moerasdraak te overwinnen. De Prins had Jan Adriaensz. Leeghwater ingeschakeld, die eerder de Beemster en de Purmer had drooggelegd. De riviertjes Aa en Dommel werden afgedamd en er werd tijdens de belegering een gracht om de stad gegraven.[2] De stad verloor bij deze nederlaag haar bijnaam.

Mogelijk verwijst de beeltenis van de Drakenfontein op het Stationsplein naar deze bijnaam. Ook het logo van FC Den Bosch toont een draak.

Een veerpontje verbindt aan de noordwestkant de stad met het Bossche Broek. Dat pontje draagt ook de naam 'Moerasdraak'