Model European Parliament

Het Model European Parliament (MEP) is een niet-gouvernementele en apolitieke organisatie, die Europese jeugd een mening wil laten vormen over Europese kwesties. Dit gebeurt door middel van een simulatie van het Europees Parlement voor Europese scholieren. Het is een tegenhanger van de gelijksoortige organisatie Europees Jeugdparlement.

GeschiedenisBewerken

Het Model European Parliament werd in 1989 bedacht door de Nederlandse Anna van Sminia. Sindsdien is het MEP uitgegroeid tot een organisatie die over heel Europa verspreid is.

Nationale editiesBewerken

NederlandBewerken

MEP Nederland werd samen met de internationale organisatie opgericht in 1989. In Nederland kent het MEP vier verschillende niveaus: school, provinciaal, nationaal en internationaal. Op school en provinciaal niveau gaan ruim 2000 scholieren uit de hoogste klassen havo/vwo, afkomstig van meer dan 120 scholen gespreid over heel Nederland, met elkaar in discussie tijdens de schoolconferenties en provinciale conferenties. Tijdens de provinciale conferenties worden delegaties geselecteerd die de provincie tijdens de nationale conferentie zullen vertegenwoordigen. Aan het einde van dit nationale onderdeel wordt de delegatie bekendgemaakt die de Nederlandse belangen tijdens een van de internationale conferenties zal behartigen. De nationale conferentie wordt jaarlijks eind september georganiseerd, waarbij de Algemene vergadering steeds doorgaat in de Nederlandse Tweede Kamer.

BelgiëBewerken

In België nemen sinds 1994 13 Vlaamse scholen deel aan het MEP en wordt er gericht op studenten van het 4e middelbaar. Aangezien er in België tot op heden enkel een Vlaamse afdeling bestaat, worden de bijeenkomsten samen met Noord-Brabant georganiseerd en vinden ze afwissellend in een Vlaamse of Noord-Brabantse stad plaats. Op deze conferentie worden delegaties geselecteerd die België zullen vertegenwoordigen tijdens de verschillende internationale conferenties. De voorlaatste editie van het MEP Noord-Brabant/Vlaanderen vond plaats in april 2013 te Breda.[1]. De laatste editie van het MEP Noord-Brabant/Vlaanderen vond plaats in Leuven van 11 mei tot 16 mei.[2] De volgende editie vindt plaats in april/mei 2015 in Eindhoven.

Er zijn echter plannen om in de nabije toekomst een Vlaamse en een Belgische versie op te richten.

Internationale editiesBewerken

Jaarlijks worden er twee internationale MEP-conferenties georganiseerd waarbij alle lidstaten van de Europese Unie (en kandidaat-lidstaten) vertegenwoordigd zijn. Sinds 2016 wordt ook een West-Europese versie georganiseerd met als deelnemers de lidstaten België, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Konikrijk, Luxemburg en Nederland.

De laatste internationale conferentie was in Kopenhagen in oktober-november 2016 en de laatste West-Europese conferentie was in Den Haag november 2016

BestuurBewerken

Regionaal wordt het MEP in België bestuurd door VZW's overeenkomstig met de regio's (zijnde de provincies), in Nederland door provinciale stichtingen. Het bestuur hiervan bestaat grotendeels uit (oud)leerkrachten van deelnemende scholen.

SessiesBewerken

Jaarlijks organiseert het MEP meerdere sessies. Deze sessies worden georganiseerd in alle Europese lidstaten en alle Europese landen worden uitgenodigd deel te nemen, niet alleen leden van de EU maar ook de kandidaat-lidstaten. Tijdens de verschillende MEP-onderdelen wordt de werkwijze van het Europees Parlement gehanteerd. In parlementaire commissies (bestaande uit een vertegenwoordiger van ieder (deelnemend) land) stellen de jonge Europarlementariërs onder leiding van een commissievoorzitter gezamenlijk resoluties op, waarin ze meerdere oplossingen aandragen voor het aan hen toegewezen vraagstuk. Tijdens de Algemene Vergadering worden de resoluties verdedigd en wordt tot slot door alle deelnemers via een stemming bepaald of de resolutie is aangenomen of afgewezen. Tijdens het MEP staat overigens niet de winst van een aangenomen resolutie centraal, maar de ervaring, het bewustzijn en de samenwerking onderling.

Externe linksBewerken