Een mitmaq was een kolonistengemeenschap gesticht door de Inca's in vreemd gebied maar behielden hun oorspronkelijke rechten als lid van hun ayllu.