Misselijkheid

Esculaap Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.

Misselijkheid (Latijn: nausea) is een onpasselijkheid in de maag die meestal gepaard gaat met (een neiging tot) braken.

Misselijkheid uitgebeeld door Giorgio Bonola (1681, kathedraal van Milaan)

Misselijkheid kan door een grote verscheidenheid aan gebeurtenissen ontstaan, zoals: overeten, overmatig alcoholgebruik, stress, zwangerschap, wagenziekte, maar ook door bijvoorbeeld het zien of ruiken van iets dat persoonlijk wordt opgevat als wanstaltig. Misselijkheid kan voortkomen uit een ziekte en ook medicijnen kunnen misselijkheid en braken uitlokken. Een voorbeeld is chemotherapie, maar ook ergotamine en antidepressiva veroorzaken vaak misselijkheid.

Misselijkheid gaat vaak vooraf aan braken. Beide worden ook door een bepaald gebied in de hersenen gestuurd; het braakcentrum. Dit gebied in de hersenen staat onder andere onder invloed van het evenwichtsorgaan en het maag-darmkanaal. Misselijkheid is vaak niet ernstig, maar wel erg vervelend.