Ministeriële orden van Frankrijk

Frankrijk kende negentien ministeriële orden die door de verschillende Franse ministeries werden bestuurd en los stonden van het Legioen van Eer. Het waren voor 1 januari 1964 de

niet te verwarren met de beroemde 18e-eeuwse Orde van Militaire Verdienste

Deze ministeriële orden, die in 1963 allen drie rangen - commandeur, officier en ridder - kenden, werden ieder bestuurd door een "Grote Raad" die door de desbetreffende minister werd voorgezeten. De versnippering van het decoratiestelsel werd als een misstand ervaren omdat een duidelijk beleid niet mogelijk was.
Vijftien van deze orden zijn op 1 januari 1964 opgeheven en vervangen door de Nationale Orde van Verdienste maar gebleven zijn de

De Orde van het Openbaar Onderricht was de opvolger van een door Napoleon I in 1808 ingestelde onderscheiding die de Academische Palmen genoemd werd. De academische palmen hebben dus in de vorm of in de naam van de onderscheiding de eeuwen doorstaan.

en de

Daarnaast werd de in 1956 gestichte

Zie ook: lijst van historische orden van Frankrijk.