Hoofdmenu openen

Een microfoonarray is een samenstelling van meerdere microfoons, zodat er één microfoon of "microfoonsysteem" ontstaat van een hogere orde.

Voorbeeld: door het boven elkaar plaatsen van een aantal microfoons in het verticale vlak, krijgt men een microfoon die in het verticale vlak een hogere bundelingsgraad (richtinggevoeligheid) heeft dan in het horizontale vlak. Zou je je dus al sprekend van links naar rechts en van boven naar onder bewegen voor zo'n microfoon, dan "hoort" de microfoon je beter van links naar rechts bewegen dan van boven naar onder.