Methylviolet

Methylviolet is een naam die wordt gegeven aan een groep van verschillende pH-indicatoren. Ze worden gebruikt om bij een zuur-basetitratie het equivalentiepunt te bepalen. Het omslaggebied van methylviolet ligt tussen 0,0 en 1,6 (overgang van geel naar violet).

Methylviolet
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van methylviolet 2B
Structuurformule van methylviolet 6B
Structuurformule van methylviolet 10B
Algemeen
Molecuulformule C24H28N3Cl
Molmassa 393,958 g/mol
SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)C(=C2C=CC(=[NH2+])C=C2)c3ccc(cc3)N(C)C
CAS-nummer 8004-87-3
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
CorrosiefSchadelijkSchadelijk voor de gezondheidMilieugevaarlijk
Gevaar
H-zinnen H302 - H318 - H351 - H410
EUH-zinnen geen
P-zinnen P201 - P264 - P273 - P280 - P305+P351+P338+P310 - P391
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vast[1]
Kleur blauw-groen[1]
Smeltpunt 137[1] °C
Slecht oplosbaar in water
Evenwichtsconstante(n) pKa = 4,58
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde
Methylviolet
(pH-indicator)
onder pH 0,0 boven pH 1,6
0,0 1,6

In zuivere vorm komt methylviolet voor als blauw-groene kristallen, die matig tot slecht oplosbaar zijn in water.

VariantenBewerken

  • Tetramethyl of methylviolet 2B: de meest voorkomende vorm van methylviolet, die wordt gebruikt in de geneeskunde en chemische sector
  • Pentamethyl of methylviolet 6B
  • Hexamethyl of methylviolet 10B (ook bekend als kristalviolet of gentiaanviolet)