Metaplasma

Metaplasma is een verandering in de manier waarop een woord wordt uitgesproken en geschreven. Dit verschijnsel maakt deel uit van de natuurlijke ontwikkeling van taal, en wordt daarnaast veelvuldig kunstmatig toegepast als stijlfiguur in met name de poëzie en de retorica. De meest voorkomende vormen van metaplasma zijn:

Het begrip metaplasma wordt daarnaast soms ook gebruikt voor louter fonologische aanpassingen, zoals sonorisatie, nasalisatie en palatalisatie.

Verwante begrippenBewerken

Metaplasma kan worden beschouwd als een vorm van verbastering.