Levensfase

(Doorverwezen vanaf Mensenleven)

Een levensfase is een deel van de tijd van een mensenleven dat zich kan onderscheiden van andere delen.

Menselijke levensfasenBewerken

De indeling in levensfasen bij de mens varieert naargelang de context. Een gebruikelijke indeling is:

eicel → (bevruchting) → zygoteembryofoetus → (geboorte) →
kind (babypeuterkleuterschoolkindpuber)
adolescentvolwasseneouderebejaarde → (sterven) → dood
 
De trap des ouderdoms of de levenstrap op een centsprent (ca. 1845).

De ontwikkelingspsychologie kent een meer specifieke indeling van diverse fasen in de kinder- en jeugdtijd. De antroposofie deelt het leven in in vaste cycli van 7 jaar.

Aspecten waarop een mensenleven kan worden ingedeeld zijn bijvoorbeeld ook relaties / kinderen / het elders gaan wonen van kinderen; opleidingen, banen (met eventuele onderbrekingen door werkloosheid of ziekte / arbeidsongeschiktheid) en pensioen; woningen / woonplaatsen / woonlanden / regimeveranderingen van die woonlanden.

LevenscyclusBewerken

In de biologie spreekt men van levenscyclus, waarmee verschillende zaken bedoeld kunnen worden, zoals generatiewisseling, kernfasewisseling, metamorfose, of de levenscyclus van parasieten met hun wisseling van gasteheer en de levenscyclus van zaadplanten.