Meierij

ambtsgebied van een meier

Een meierij was het ambtsgebied van een meier. Zijn functie was te vergelijken met die van baljuw, (land)drost, drossaard of schout.

Zo was bijvoorbeeld het hertogdom Brabant onderverdeeld in verscheidene kwartieren die op hun beurt weer in verschillende meierijen of baljuwschappen waren onderverdeeld:

In sommige gevallen was de meierij een leen van de heer wanneer zij van oudsher een erfelijk leen was. In andere gevallen werd de meierij verpacht.