Meierij

Een meierij was het ambtsgebied van een meier. Zijn functie was te vergelijken met die van baljuw, (land)drost, drossaard of schout.

Zo was bijvoorbeeld het hertogdom Brabant onderverdeeld in verscheidene kwartieren die op hun beurt weer in verschillende meierijen of baljuwschappen waren onderverdeeld: