Hoofdmenu openen

Meervoud is een groep van uitgesproken linkse flaminganten, die een gelijknamig tijdschrift uitgeven. Bekende namen zijn: Bernard Daelemans, Christian Dutoit en voormalige Rode Vaan-journalist Miel Dullaert, daarnaast krijgt het blad ook regelmatige medewerking van filosoof Ludo Abicht, oud-KP-Vlaanderen-voorzitter Jef Turf en heel wat anderen. Eén van haar bekendste leden en oprichters, de marxistische denker en Masereelfondsvoorzitter Antoon Roosens, is ondertussen overleden.

Het blad is vernoemd naar het gelijknamige tijdschrift van de Werkgroep Arbeid/Vlaams-Socialistische Beweging, dat van 1975 tot 1980 liep. Dat blad behandelde vooral de nationale bevrijdingsstrijd van andere volkeren in de wereld (Basken, Ieren, Bretoenen, Corsicanen ...). In tegenstelling tot het eerdere tijdschrift, beperkt het huidige maandblad zich niet tot deze buitenlandse ontwikkelingen (al krijgen deze ook nu nog een prominente plaats in het blad).

Het tijdschrift Meervoud wordt uitgegeven door Miel Dullaert en verschijnt maandelijks. Het eerste nummer verscheen als nummer 0 in oktober 1992. Het tijdschrift verschijnt tien keer per jaar, enkel in juli en augustus wordt het niet uitgegeven. De bedoeling van het blad is een prikkel te zijn voor de lezers en schrijvers zelf ook. Het blad probeert dan ook niet een geheel betoogblad te zijn, dus geen pure manifest- of propagandastijl maar wel geschreven vanuit een duidelijke invalshoek. Het blad heeft een aversie tegenover de Volksunie- en spirit-voormannen Vic en Bert Anciaux. Vooral de keuze van spirit voor het links-liberalisme is een doorn in het oog van Meervoud. Begin jaren negentig bij het aantreden van Bert Anciaux als voorzitter van de Volksunie hoopte de redactie dat de partij een links flamingantisch alternatief zou worden. De links-liberale koers werd echter meteen verworpen door Meervoud.

De oprichters onderhouden banden met de Sociaal-Flamingantische Landdag en richtten in 2003 de N-VA-afsplitsing Vlaamse Democraten Brussel op, dat geen mandaten behaalde bij de Vlaamse en Brusselse parlementsverkiezingen en inmiddels weer opgedoekt is.

De redactie van het tijdschrift is gehuisvest in het 'Vlaams Huis' in Brussel.

Externe linkBewerken