Meerdimensionaal

Meerdimensionaal of multidimensionaal is alles wat meer dan één dimensie heeft. In de alledaagse ruimte hebben objecten drie dimensies: lengte, breedte en hoogte (of diepte). Deze zijn, behalve in naam, volkomen gelijkwaardig. Een wiskundig punt heeft geen afmetingen en dus nul dimensies, een rechte lijn is eendimensionaal (of: enkeldimensionaal), een plat vlak heeft twee dimensies, en andere voorwerpen drie.

De tijd wordt weleens de vierde dimensie genoemd. De algemene relativiteitstheorie beschrijft de ruimte als een onderdeel van de vierdimensionale tijdruimte. Sommige theorieën voor het verenigen van de zwaartekracht en de kwantummechanica vereisen niet minder dan elf of twaalf dimensies om de werkelijkheid te beschrijven. De voor ons onwaarneembare dimensies zouden daarin zijn opgerold tot een punt.

VoorstellingBewerken

Het is niet altijd nodig om de dimensies te kunnen voorstellen als hoogte-breedte-diepte. Een meervoudige dimensie is strikt wiskundig een plaats binnen een set verzamelingen. Een voorbeeld zou kunnen zijn: de eigenschappen van een voorwerp, zijnde: gewicht, oppervlak, kleur en aantal gaten. Dit voorbeeld heeft dan vier dimensies. Door het meten van deze vier dimensies, en te vergelijken met referentie-artikelen, zou kunnen worden bepaald wat voor artikel men bedoelt.