Mediëvistiek

wetenschap

Mediëvistiek (in de oorspronkelijke spelling mediaevistiek) is de verzamelnaam voor alle wetenschappen die zich bezighouden met de middeleeuwen. Enkele belangrijke takken van de mediëvistiek zijn paleografie, geschiedenis van de middeleeuwen, middeleeuwse filosofie, heraldiek en sigillografie, kunstgeschiedenis, kerkgeschiedenis en archeologie. Dankzij deze vele wetenschapstakken kan een beter beeld worden gevormd van het leven in de middeleeuwen. Specialisten in de mediëvistiek worden mediëvisten genoemd. Zij onderscheiden zich van onder andere modernisten en contemporanisten, die respectievelijk de Nieuwe Tijd (temps moderne) en de Eigentijdse Geschiedenis bestuderen.

Getijdenboek Les Très Riches Heures van de hertog van Berry, miniatuur door de gebroeders Van Limburg (ca. 1412-1416).
Jacob van Maerlant, Der naturen bloeme, de eerste encyclopedie in de volkstaal (ca. 1270).

Bekende mediëvisten

bewerken