Massacultuur

vorm van cultuurbeleving die samenhangt met industrialisatie en massamedia

Massacultuur is een vorm van cultuurbeleving die samenhangt met industrialisatie en massamedia. In plaats van aan hun familie of hun directe leefomgeving ontlenen individuen vanaf het einde van de twintigste eeuw hun culturele identiteit in grotere mate aan commerciële producten en aan de massamedia.

Popmuziek (en algemener popcultuur) en merken zijn hiervan belangrijke oorzaken/gevolgen.

Belangrijke kenmerken van de massacultuur zijn de herhaling, snelheid en het nieuwe. Het reproduceren staat hierbij voorop. Producten zijn niet meer uniek maar kunnen in groten getale gekocht worden door de consument.

Tegengestelde stromingenBewerken