Mare Moscoviense

De Mare Moscoviense (Latijn: zee van Moskovië) is een mare aan de achterkant van de maan. De mare is ongeveer 277 kilometer in diameter en bevindt zich in het gelijknamige inslagbekken.

Mare Moscoviense

Ten zuidoosten van de Mare Moscoviense ligt de inslagkrater Komarov en de krater Titov ligt in het noordelijk deel van de mare. De regio rond de mare werd eerst Mare Moscovrae genoemd nadat de eerste beelden van de achterkant van de Maan naar de Aarde werden gezonden door de ruimtesonde Loenik 3. De Internationale Astronomische Unie erkent alleen de naam Mare Moscoviense.

Net als de Mare Marginis bestaat de Mare Moscoviense uit een relatief dunne laag vloedbasalt. Het oppervlak van de mare ligt ook relatief diep ten opzichte van het omringende hoogland. Deze grote diepte verklaart waarom maria aan de achterkant van de maan weinig voorkomen. Hoewel inslagbekkens aan beide zijden van de maan voorkomen zijn alleen aan de naar de aarde toegedraaide zijde veel maria te vinden. Blijkbaar zat het magma aan de achterkant van de Maan dieper waardoor het moeilijker aan de oppervlakte kon komen.

Het inslagbekken van de Mare Moscoviense komt uit het tijdperk Nectarium terwijl het basalt uit het Laat Imbrium komt.