Marcus Iunianus Iustinus

historicus uit Oude Rome

Marcus Iunianus Iustinus (vaak kortweg Justinus genoemd) was een Romeinse historicus, die waarschijnlijk midden 2e eeuw (volgens sommige geleerden echter in de 3e of 4e eeuw[1]) leefde.

Epitome historiarum Trogi Pompeii

WerkBewerken

Zijn levensverhaal is ons onbekend. Hij is de auteur van het boek Historiarum Philippicarum T. Pompeii Trogi Libri xliv, een werk dat Justinus zelf in zijn voorwoord omschreef als een verzameling van de belangrijkste en interessantste passages van de uitgebreide Historiae phillippicae et totius mundi origines et terrae situs van Pompeius Trogus uit de tijd van Augustus.[2]

Het werk van Trogus is verloren gegaan, maar de prologi of samenvattingen van de tekst door Plinius de Oudere en anderen zijn bewaard gebleven. Hoewel het hoofdthema bij Trogus de opkomst en val van de Macedonische monarchie is, staat Justinus zichzelf soms een grote vrijheid toe om over bepaalde zaken uit te weiden, en schept hierdoor een eerder grillige dan eenduidige bloemlezing van het werk van Trogus.

Toch bevatten zijn Historiarum libri veel waardevolle informatie. De stijl ervan, hoewel verre van perfect, is helder en bij momenten zelfs elegant. Het werk werd in de middeleeuwen veel gebruikt, daar de (heidense) auteur soms met Justinus de Martelaar werd verward.

LiteratuurBewerken

  Originele werken van of over dit onderwerp zijn te vinden op de pagina Scriptor:Marcus Iunianus Iustinus op de Latijntalige Wikisource.
  • J.C. Yardley (trad. app.) - W. Heckel (comm.), Justin: Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus. Vol. I, Books 11-12: Alexander the Great, Oxford, 1997. ISBN 0-19-814908-5
  • J.C. Yardley, Justin and Trogus. A Study of the Language of Justin's Epitome of Trogus, Toronto, 2003. ISBN 0-8020-8766-3

Externe linksBewerken