Hoofdmenu openen

Marco de Niet

Nederlands historicus
Marco de Niet, 2019

Maarten Cornelis (Marco) de Niet (1962) is Neerlandicus en boekhistoricus.

BiografieBewerken

In 1988 studeerde De Niet af aan de Universiteit Leiden in Nederlandse taal- en letterkunde met specialisaties boekgeschiedenis en 18e-eeuwse Nederlandse letterkunde. Hij werkte enige jaren in het onderwijs en vanaf 1988 was hij werkzaam bij de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek, eerst als catalogiseerder bij het STCN-project, vervolgens als projectmanager. In 2005 werd hij adjunct-directeur bij de Stichting Proefdiervrij en van 2006 tot september 2017 was hij werkzaam bij Stichting Digitaal Erfgoed Nederland, vanaf 2007 als directeur. Van 2011 tot 2017 was hij bestuurslid van Stichting Museumregister Nederland en lid van de Raad voor Nederlandse Taal en Letteren, de adviesraad van de Nederlandse Taalunie. Per 18 september 2017 is hij werkzaam bij de Universiteitsbibliotheek Leiden als Divisiemanager Onderzoek- en onderwijsdiensten/Plv. directeur.

De Niet publiceerde aanvankelijk vooral over 18e-eeuwse letterkunde en over boekgeschiedenis. De laatste jaren publiceert hij vooral over de digitalisering van cultureel erfgoed.

Bibliografie (selectie)Bewerken

 • 'De neergang van een voordrachtskunstenaar. Over Arend Fokke Simonsz (1755-1812)', in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 13 (1990) 3, p. 73-80.
 • 'In memoriam Bert van Selm', in: Meta. Mededelingenblad voor neerlandici 25 (1990-1991) [extra nummer] (1991), p. 98.
 • Verslag van onderzoek naar de collecties Neerlandica in enkele bibliotheken in de voormalige DDR. Den Haag, 1993 (Verricht in het kader van de Vondel-reisbeurs '91 uitgereikt door de Stiftung FVS te Hamburg).
 • 'De Januskop van de achttiende-eeuwse Nederlandse almanak', in: Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Amsterdam, 1995, p. 69-82.
 • 'Rondom de computer. Van boekgeschiedenis naar informatiegeschiedenis?', in: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 4 (1997), p. 243-263.
 • [co-auteur] Tijd gebonden : almanakken en kalenders van de Koninklijke Bibliotheek. Den Haag, 2000.
 • [co-auteur] 'Bibliopolis en ommelanden. Over het project Geschiedenis van het Gedrukte Boek in Nederland', in: De Boekenwereld. Tijdschrift voor boek en prent 16 (1999-2000) 2-3 (feb 2000), p. 82-90.
 • 'Rock-in-de-marge, Het verzamelen van bibliofiele muziekobjecten', in: Bijzonder divers, Studies over opmerkelijk drukwerk uit de twintigste eeuw, Den Haag/Amsterdam 2007.
 • Business model innovatie cultureel erfgoed. [Amsterdam], 2009 (In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).
 • [co-auteur] Waardeer samenwerking : Advies over Nederlands-Vlaams beleid voor het duurzaam beheren, behouden en beschikbaar stellen van Nederlandstalig digitaal erfgoed. Den Haag, [2014].
 • [co-auteur] De Digitale Feiten : Trends in digitaal erfgoed sinds 2008. Den Haag, 2015. ISBN 978-90-813615-0-7 Digitale versie

LiteratuurBewerken

 • De Natte Gazet. Onafhankelijk dagblad voor 's-Gravenhage, De Niet en Ommelanden. 's-Gravenhage, 2004 (Uitgave ter gelegenheid van het afscheid van Marco de Niet op 14 december 2004 als hoofd van de afdeling Innovatieve Projecten van de Hoofdafdeling Research & Development van de Koninklijke Bibliotheek).