Een mangat is een opening om in een stoomketel te kruipen of een opening tussen twee dekken van een vaartuig of een groot luchtmacht- of burgerlijnvliegtuig.

Monteur in een mangat

Op binnenvaart- en meer vooral op zee- en marineschepen, zijn er mangaten voorzien om van het ene dek naar een ander dek te gaan. Deze dekken zijn verbonden met stalen trappen voorzien van leuningen, die uitkomen bij een mangat. Deze bovendekse mangaten hebben vaak geen deksel. De onderdekse mangaten kunnen zelfs afgedekt worden met een mangatdeksel, dat wordt dichtgedraaid en op slot gedraaid met een wielhengsel of handpalklemmen ter beveiliging. Dit vooral in de dieper gelegen machinekamersgedeelten van het zee- of marineschip.

Vooral moderne onderzeeërs met boven en onderliggende dekken, worden voorzien van doorgangen met afdekbare mangaten. Dit om tijdens noodsituaties compartimenten af te kunnen sluiten. Op de commandobrug van een onderzeeër is er een mangat, waarvan het deksel bijna altijd door de commandant, die als laatste de brug zou moeten verlaten, gesloten en vergrendeld wordt.

In grote vliegtuigen worden mangaten gebruikt om zich naar de onderste compartimenten te begeven. In sommige bommenwerpers uit de Tweede Wereldoorlog moesten de piloten door een mangat omhoog kruipen om naar binnen te kunnen gaan. Soms was er een klein laddertje gemonteerd onder de buik van het vliegtuig. De vliegenier-bommenwerper moest zich in een mangat wringen, om in het onderste gedeelte van de bommenwerper op zijn buik liggend de bommen te kunnen droppen.

Bij diepzeeonderzoekingen kunnen duikers, via een mangat, uit of in het diepzeecompartiment van een duikerklok of onderzeeverblijf zwemmen. Deze onderzeese mangaten kunnen, natuurlijk voor de veiligheid, afgegrendeld worden.